Zpráva zastupitele Středočeského kraje za volební období 2020 - 2024

Obsah

Vážení kolegové,

 

Oslovuji Vás s programem pro další období a se shrnutím současného volebního období.

Volební program, který jsem jako kandidát do krajských voleb přinesl, se mi z velké části podařilo naplnit.

Možná největším dlouhodobým problémem Středočeského kraje je nespravedlivé rozdělování peněz podle Rozpočtového určení daní. Vzorec pro přerozdělování daňových příjmů byl nastavený s ohledem na počet obyvatel. Počet obyvatel našeho Kraje však narostl o 300 tisíc lidí. Středočeské zastupitelstvo dlouhodobě usiluje o změny přepočtu, který by zohlednil nejen rostoucí počet obyvatel, ale také délku spravované silniční sítě, požadavky na školství a další faktory. Zákonodárný návrh Středočeského zastupitelstva, schválený v roce 2023, by přinášel o tisíce korun ročně nižší příjem na hlavu nežli třeba v Kraji Vysočina. Ministr financí Zbyněk Stanjura připravuje postupně nabíhající reformu financování krajů, která příjmy krajů vyrovná.

Peníze vyčerpáme, na Krajském úřadě jsou upravené procesy plánování investic, díky kterým máme připravené investiční projekty v zásobníkách investic tak, abychom zvládli rychleji stavět a opravovat. Už se nebude stávat, že bychom měli dostatek prostředků a málo projektů k zahájení prací. Investiční dluh na Středočeské infrastruktuře je hodně přes 70 miliard korun. Cílem je udržet odpovědné a vyrovnané hospodaření kraje s efektivním investováním.

V oblasti rozvoje digitální infrastruktury v Kraji se nám podařilo odstranit bariéry ve výstavbě datových sítí - a to včetně potřebných legislativních změn na území celého státu. Je však třeba pokračovat v prosazování pravidel a potřebných metodik. Je třeba udržet nastavený směr a podporu Kraje. Doslova nutná je komunikace s obcemi na území Kraje.

V kyberbezpečnostní oblasti se nám podařilo zavést pravidla v podobě chybějící Směrnice bezpečnosti datových sítí Nemocnic Středočeského kraje, přivedli jsme odpovědné pracovníky do pracovních skupin akademické sítě CESNET a pořídili investiční plány, včetně zabezpečení financování z různých zdrojů, včetně prosazení navýšení alokace kyberbezpečnostních fondů z Národního plánu obnovy a IROP. Do bezpečnosti naší nemocniční sítě se nám daří investovat a prosazovat opravdu účinná opatření. Žádný další případ, k jakému došlo v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově, se neopakoval a nemyslím si, že by měli kybernetičtí zločinci šanci uspět jako v roce 2019.

Určitě je potřeba zmínit Digitálně technické mapy Kraje. Po odchodu odpovědných zaměstnanců kraje jsem převzal, a doslova celé měsíce vytvářel Hl.m.Prahou koncept spolupráce. Připravené rozpracované dílo jsem předal nově příchozím zaměstnancům Krajského úřadu. Ti tak dostali řešení, které se nyní materializuje ve funkční Digitální technickou mapu Středočeského kraje.

Funkční DTM představuje jednu ze základních podmínek digitalizace stavebního řízení. Mapu infrastruktury, její vytvoření a provoz převedl stát právě na krajské úřady. Nyní je DTM, s náklady ve výši vysokých desítek milionů korun, plněna daty a konsolidována pro spuštění do ostrého provozu. Díky včasnému vytvoření systému DTM může většinu nákladů kraj čerpat prostředky z programu OP PIK od MPO. Ostatně plán přesměrovat tyto prostředky z nevyčerpatelných dotací také vznikl na půdě ODS, ve spolupráci se Zdeňkem Zajíčkem, mým kolegovou z Hospodářské komory.

K dalším tématům:

velmi rád zmiňuji velmi viditelný rozvoj Oblastní nemocnice v Kolíně, který je vidět na všech jejich provozech. Menší, nefakultní nemocnice, jsou dlouhodobě ve stínu velkých fakultních nemocnic. Tento systémový problém stojí za poněkud nižší atraktivitou středočeských nemocnic na trhu práce pro zdravotní sestry a lékařský personál, „státní“ nemocnice dostávají více za stejné výkony. Přesto jsme dokázali udržet nejen kvalifikovaný personál a s ním dobrou zdravotní péči, ale i vyrovnaný rozpočet a s ním i vysoké tempo investic. Středočeský kraj jako takový dnes svým nemocnicím nepřispívá na provoz, ale investuje do staveb a nemovitostí. V oblastní nemocnici postupně rekonstruujeme nemocniční pavilony, tento měsíc v nemocnici otevírají v zrekonstruovaný pavilon O.

Z čeho mám také velkou radost, je stabilizace Středočeského inovačního centra. S-IC podstatným způsobem podporuje rozvoj podnikání s vysokou přidanou hodnotou, jeho hlavním cílem je přenášení výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do podniků ve Středočeském kraji. Inovační centrum bylo v předcházejícím období bez jasného zadání, vyvíjelo i činnosti, které v koncepci inovačního centra nedávalo smysl – v některých agendách lidé na různé dohody prováděli hospodářské činnosti, které inovačnímu centru nenáleží. Jasné zadání a dobré vedení přispívá k podpoře inovativního podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

Jedním z našich nosných bodů bylo pokrývání Kraje digitálními sítěmi. Spolupráce s operátory při pokrývání bílých míst v na území Středočeského kraje, nastavení rámce pro přístup pro využívání majetku kraje a podpora programů, které umožní mobilním operátorům dokrýt také železniční koridory. Výsledky se projevují až nyní, kdy bylo zapotřebí použít doslova všechny páky včetně podpory Ministerstva dopravy ČR a středočeských poslanců - kde zejména vyzdvihuji skvělou práci Jirky Havránka z Kutnohorské oblasti. I když mají vyhlášené projekty z Národního plánu obnovy svoje problémy a možná dojde k nevyčerpání všech prostředků, pomocí i jiných nástrojů docilujeme postupného dokrývání kraje tak, aby ve všech regionech kraje bylo vyhovující pokrytí pro občany a složky integrovaného záchranného systému. Díky dobrému prostředí dochází k pokrývání také vysokorychlostními sítěmi pevného internetu, především díky privátním investicím, ale také podpoře z evropských peněz v programu OP TAK. Na přípravě OP TAK a nastavení podmínek pro čerpání v odlehlých obcí se dlouhodobě podílím.

Ve práci s obyvateli oblasti nám v první polovině bránila epidemie Covidu. Po odeznění jsme zorganizovali debatu Rozvoj venkova v Českém Brodě, už druhé tohoto jména. Akce naskrz oblastí a větší publicita jsou nejlepší kampaní pro Občanské demokraty a jejich práci. Pravidelné akce ODS v Kolíně a hodnotová politika mají pokračovat, jsem za jejich pořádání stranickým kolegům velmi vděčný. Pořádáme jarní čištění řek, kde se ani na Labe nezapomíná. Byl bych však rád, kdybychom veřejné a společenské aktivity v Kolíně pořádali častěji a také i s dalším publikem, zaměřeným více na mladé lidi.

Co bude mým osobním cílem v dalším volebním období, pokud místo zastupitele obhájím?

  • Zlepšit pokrytí bílých míst v kraji mobilním signálem s internetovým připojením pro občany a záchranné složky.
  • Dramatický rozvoj optické infrastruktury na území celého kraje.
  • Špičková kybernetická bezpečnost organizací Středočeského kraje včetně nemocnic.
  • Digitální vzdělávání zástupců samospráv.
  • Podpora vědy, výzkumu a inovace.
  • Prohloubit spolupráci s Prahou.
  • Podpora investic a služeb s vysokou přidanou hodnotou.
  • Podporovat podnikatelské subjekty a hledat podporu startupů.

 

Co je potřeba v oblasti Kolín zlepšit? Potřebujeme dostat co nejvíce lidí do Výborů a komisí na Kraji. Dostatečné zastoupení v orgánech samosprávy přinese zkušenosti pro práci v obcích, ve svazcích obcí, v místních akčních skupinách. Měli bychom, a musíme být, v lepším propojení jednotlivých místních sdružení a nastolovat témata, která se krajské a obecní samosprávy přímo dotýkají. Toto je zpráva, se kterou chci jít do krajských voleb na podzim 2024.

S klidným svědomím mohu prohlásit, že pokud se obrátíte na jakéhokoliv krajánka, jsem si jist, že potvrdí nasazení zastupitele za Oblast Kolín.

Děkuji Vám za Vaši podporu.

Jakub Rejzek