Profesní kariéra

Obsah
Text

Od začátku své profesní kariéry se živím jako technik. Vždy mne fascinovaly možnosti techniky a její vývoj, vždyť to, co jsme v 90. letech považovali teoreticky za možné, ale nerealizovatelné, se stalo běžnou součástí našich životů. Od roku 2005 se profesionálně věnuji telekomunikacím, návrhům sítí a jejich rozvoji. Od spolupráce na návrzích technologických celků, vyškolování techniků zákazníků a obchod s nimi. Díky své práci v telekomunikacích jsem měl možnost pohybovat se v zahraničí a získat velkou spoustu zkušeností z ostatních trhů v EU. V roce 2016 jsem se stal prezidentem Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s., dnes významné odborné asociace podnikatelů v elektronických komunikacích. 

V roce 2007 jsem jako technologický nadšenec spoluzakládal sérii konferencí Kam kráčí telekomunikační sítě. KKTS se postupně vyvinula v největší pravidelnou událost v oboru telekomunikací v České republice a na Slovensku. 

Moje kariéra

 • 2018 – dosud: členem pracovní skupiny CEPT Konference evropských správ pošt a telekomunikací SE19 pro regulaci spektra.
 • 2016 – dosud: prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s., asociace podnikatelů poskytující služby elektronických komunikací. Asociace se zabývá regulací v telekomunikacích a legislativou spojenou s výstavbou a provozem infrastruktury v České republice.
 • 2008 – dosud: konzultant v oboru elektronických komunikací, jejich plánování a výstavby, pořadatel konferencí pro podnikatele v oboru a zástupce měst a obcí.
 • 2014 – 2016: CTO, a později CEO ISP Alliance a.s.. CEO odpovědný za chod společnosti. ISP Alliance a.s. agreguje služby podnikatelům v elektronických komunikacích.
 • 2005 – 2014: ALCOMA a.s., na pozici vedoucí tuzemského obchodu u největšího českého producenta radioreleových spojů. Business development, rozvoj technické podpory a marketingu. Projekční návrhy telekomunikačních sítí pro zákazníky společnosti. Práce na návrzích telekomunikačních zařízení.  Provádění školení výstavby pro české operátory, zejména regionální.
 • 2011 – 2014: ALCOMA a.s. senior trade manager pro Irsko a Velkou Británii
 • 2007 – stále: spoluzakladatel a předseda organizačního výboru série konferencí Kam Kráčí telekomunikační sítě

Vzdělání:

 

 • 2019 – 2022 Studium právního bakalářského oboru právo v podnikání a veřejné správě, UJAK, titul Bc.
 • 2022 -  2022 Master of Business Administration - titul MBA
 • 2022 -  2022 Master of Laws, titul LL.M.
 • 2006 – 2008 Vyšší ekonomická škola, obor management.
 • 2003 – 2006 RPJ International s.r.o. - obchodně – technická činnost, projekty, servis, prodej a dodávky technologických celků.
 • 2000 – 2006 OSVČ, servisní a poradenská činnost
 • 1998 – 1999 Základní vojenská služba, radarová a spojovací technika
 • 1994 – 1998 Střední technická škola, obor elektronické řízení a sítě

Znalosti a dovednosti:

 • Anglický jazyk: plynulá každodenní komunikace
 • Německý jazyk: základní komunikace
 • Ruský jazyk: základní komunikace
 • Chorvatský jazyk: základní komunikace 
 • Projekce a výstavba telekomunikačních sítí, legislativa výstavby, regulace