Zahájení rekonstrukce pavilonu „O“

Obsah

Dnes jsem se v kolínské nemocnici zúčastnil slavnostního zahájení stavby Rekonstrukce pavilonu „O“. Jsem velice rád, jak nemocnice funguje, investice do rozvoje jsou velice důležité.

Cílem stavebního projektu je provedení rekonstrukce stávajícího pavilon „O“ v rozsahu 2. až 5. nadzemního podlaží pro umístění části interního oddělení, cévního oddělení, ORL a ordinací (poraden) uvedených oborů včetně výstavby nadzemní spojovací chodby SO 32a  za účelem nadzemního propojení Pavilonu „O“ a Pavilonu „L“ (oddělení onkologie, kožní oddělení, oddělení lůžkové RHB), dále rekonstrukce střechy objektu, vybudování venkovního požárního schodiště a nového výtahu.

Pavilon O otevreni

Stavební náklady jsou předpokládány v částce 192 mil. Kč vč. DPH.

Realizace projektu je Smlouvou o dílo stanovena na 12 měsíců.

Projekt je financován Středočeským krajem z úvěru poskytnutým Evropskou investiční bankou.

Pavilon O nemocnice otevreni