Zpráva krajského zastupitele za poslední kvartál 2021

Obsah

Vážení kolegové, milí ODSásci,

 

dovolte, abych Vám touto cestou znovu popřál krásný nový rok, pevné zdraví a ať se za rok můžeme zase všichni sejít – akorát o rok starší.

 

Připravil jsem pro Vás shrnutí dění na Kraji, včetně krátkého reportu o činnosti ve Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj.

 

V areálu GASK v Kutné Hoře se konal 20. listopadu regionální sněm ODS. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček obhájil křeslo předsedy regionu. Svým projevem nás přijel potěšit předseda Petr Fiala, který nevynechal tuto příležitost k poděkování za práci ve volební kampani. Nominaci na místopředsedu ODS obdržel na Sněmu Martin Kupka, Zdeněk Zajíček, Alexandr Vondra, Zbyněk Stanjura a Martin Baxa.

 

Obsah obrázku text, interiér, osoba, lidé</p>
<p>Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1: Petr Fiala na RS ODS SČK v GASK KH

 

Rada Středočeského kraje předložila rozpočet SČK. Rozpočet je rozhodně takový, který kromě chodu úřadu a příspěvkových organizací zajišťuje dostatek peněz na investice. To pro nás bylo hodně důležité, abychom mohli spolufinancovat evropské projekty, aby mohly odbory a příspěvkovky financovat své pro projekty z vlastních zdrojů. Počítá se s investicemi do dopravy, životního prostředí, školství a samozřejmě i dalších kapitoly. A vytvořili jsme taky asi 370 milionů CZK v podobě rezerv na různé události, které očekáváme, ať už zvýšení platů, ať už výpadky v dopravě kvůli covidu, zdražení energií a další věci, které před námi jsou. Středočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s výdaji přes 40 miliard korun. Očekávané příjmy kraje jsou 35,7 miliardy korun, rozdíl mezi výdaji a příjmy hejtmanství pokryje z letošních úspor a úvěru.

Jedině úvěrové prostředky, zajištěné pro příští rok a roky následující ve výši 6,5 miliardy korun, mohou zajistit pokračování investic kraje. Příjmy kraje totiž na investice nestačí bez úvěrů nestačí. Rozpočtové určení daní totiž diskriminuje SČK rozdělením podle klíče z roku 2000. Od té doby nad rámec organického růstu přibylo do Kraje dalších 250 tis. obyvatel. Předpokládáme proto od našich poslanců návrh novely zákona 243/2000 Sb., respektive Přílohy 1. Úprava ale sebere prostředky jiným krajům, bude to těžká politická práce.

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu podle odstavce 1 písm. g)

 

Kraj

Procento

Hlavní město Praha

3,183684

Středočeský

13,774311

Jihočeský

8,607201

Plzeňský

7,248716

Karlovarský

3,772990

Ústecký

8,242502

Liberecký

4,681207

Královéhradecký

6,442233

Pardubický

5,555168

Vysočina

7,338590

Jihomoravský

9,526055

Olomoucký

6,751705

Zlínský

5,251503

Moravskoslezský

9,624135

Úhrn

100,000000

 

 

Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj posouvá stále ta samá témata. Platební portál Středočeského kraje, nástroj pro platby a správu plateb samosprávám a případně i příspěvkových a sportovních organizací přechází do trvalé produkce. Vedoucí projektu je Tomáš Novák z ODS v Benešově. Portál patří na první místo v tomto seznamu, je to dobrý projekt a je nutné jej propagovat. V tématu kyberbezpečnost nemocnic dokončujeme podmínky pro vyhlášení soutěže na krajského koordinátora bezpečnosti ICT infrastruktury a celého procesu se účastním já se svými, doufám, bohatými profesními zkušenostmi. V PS Digitální infrastruktura jsme společně s hejtmankou Petrou Peckovou založili spolupráci s mobilními operátory. Po konzultacích se starosty, s Českým telekomunikačním úřadem a se samotnými operátory máme k dispozici seznam míst, ve kterých poskytne Kraj součinnost při odstraňování bariér. Podpora ve smyslu – nemáte, jak napojit vysílač elektřinou, protože v tom brání podmínky SUSky pro přechod pozemku Kraje je ze strany vedení kraje velmi potřebná. Mnohokrát mají bariéry právě takový charakter.

 

Kraj podepsal Memorandum se Středočeskou policií. Větší podpora od kraje, především finanční, pomůže částečně vyřešit nedostatek policistů v obcích našeho kraje. Kraj bude financovat i nákup vybavení PČR. Listopadové zastupitelstvo také odsouhlasilo dar Středočeské policii přibližně ve výši vybraných pokut. Také profesionální hasiči dostali příslib navýšení příspěvku asi o 14,5 milionu korun ročně. Kraje musí ze zákona na profesionální hasičský sbor přispívat, kraj navyšuje nad rámec povinné platby.

 

Sloučení IDSK s Ropidem. Stále integrovanější spolupráce mezi ROPID a IDSK rezuluje v logický výsledek – ve sloučení těchto organizací. Doprava v Kraji a v Praze je natolik provázaná, že není účelné nadále provozovat oddělené organizace. Linky projíždějící Prahou a obsluhující kromě Středočechů také Pražany dnes plánují dva oddělené týmy, nedává to valného smyslu. Vznikne tak akciová společnost, v níž Praha bude mít 51 procent a Středočeský kraj 49. Radní Petr Borecký se zavázal nastavit taková pravidla, která zamezí tomu, aby jedna strana měla možnost prosadit nějaké rozhodnutí proti vůli strany druhé. Do jisté míry to lze připodobnit k uplatňování mechanismu zlaté akcie, jejíž držitel má právo veta.

Součástí změn v dopravě je také koncept dopravy veřejně dostupnou taxislužbou. Taxíky místo autobusů mohou velmi přispět k finančně dostupnější dopravní obslužností tam, kde nyní jezdí drahé autobusy se speciálně vyškolenými profesionálnímu řidiči. Cena za jízdu sdíleným taxivozem by odpovídala

Zastupitelstvo Kraje schválilo nákup nemovitosti v Kersku. Chata po Bohumilu Hrabalovi bude využívaná pro provoz pobočky regionálního muzea v Nymburce. Já osobně jsem nebyl nadšený příznivec vynaložení veřejných prostředků na takový nákup, ale osobnost českého spisovatele a živá Hrabalova tradice v Kersku, i 24 let po smrti místního patrona, převážila. Podporu poskytne také Ministerstvo kultury ČR, které se bude podílet na provozních nákladech.

 

Sklízíme kritiku, že Středočeský kraj zrušil pokutu, kterou Andreji Babišovi uložil černošický městský úřad za přestupek proti zákonu o střetu zájmů. Podle názoru Městského úřadu Černošice se Babiš dopustil přestupku proti zákonu o střetu zájmu tím, že ovládá média. Středočeský kraj ale uvedl, že ve stejné věci už jednou pravomocné rozhodnutí padlo a znovu stejný přestupek řešit nelze. Jedná se o překážku věci rozhodnuté. Přesto, že Transparency International předložila údajně nové důkazy, nebylo v nich možné shledat důvody pro zcela nové založení věci. Právní řád neumožnil rozhodnout meritorně, i když si o tom myslím své.

 

Personální změny na kraji: loňský úspěch Středočechů v parlamentních volbách změní poměry v krajské vládě. Radu opustí Martin Kupka, který se stal ministrem dopravy. Na jeho místo radního pro dopravu nastoupí starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl. Hejtmančiným statutárním náměstkem místo Martina Kupky se stane radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Uvolněnou pozici po Karlovi Bendlovi v čele Výboru pro životní prostředí získá Jarmila Smotlachová, starostka Hlavence.

 

Vážení kolegové, přeji ještě jednou vše dobré. Uvidíme se s velkou částí z Vás na Oblastním sněmu v Českém Brodě, kde si zvolíme nové vedení oblasti a delegáty kongresu.

Obsah obrázku text</p>
<p>Popis byl vytvořen automaticky

Váš Jakub Rejzek