LIDOVÉ NOVINY - Mluvte s námi

Obsah

Mluvte s námi
O bezpečnosti sítí 5G vědí nejvíce ti, kdo je staví

Česko je na začátku procesu aukce kmitočtů vhodných pro sítě 5G, takže se opět dostává do popředí otázka bezpečnosti. Bohužel, debata se vede daleko víc ideologicky než fakticky. Přitom právě v rovině faktů a nikoli pocitů bychom se měli pohybovat, protože bude na nás, nikoli na státu, abychom investovali postupně miliardy do pevných i mobilních sítí, které budou tvořit páteř české digitální ekonomiky.
Musíme si uvědomit, že sítě 5G nejsou jenom záležitostí velkých mobilních operátorů. Zásadní budou především pro byznys, který poptává třeba vnitřní pokrytí výrobních podniků rychlými a spolehlivými sítěmi ve vyhrazených kmitočtech. To je obrovská příležitost pro naše menší místní a regionální hráče.
Ti hrají ale roli i v celostátních sítích. Základnové stanice sítí páté generace musí být připojené optikou, protože jen tak dokážou sítě nabídnout to, co operátoři a dodavatelé slibují, tedy vysoké rychlosti a nízkou dobu odezvy. A optiku především ve venkovských oblastech a v menších městech v Česku staví právě místní firmy, protože ti velcí v tom dost zaspali. A když někde menší hráči optiku mají, rádi ji samozřejmě pronajmou komukoli, kdo potřebuje. Velcí operátoři od nich rádi nakupují, spíš než aby stavěli duplicitní kabely, protože stavět je v Česku disciplína na dlouhé roky.
Jak je vidět, součástí debaty o bezpečnosti 5G sítí jsme všichni – od „velké trojky“ O2, T-Mobilu a Vodafonu až po menší „vesnické“ operátory, kteří jsou v lokalitách, kde jsou silní, subdodavateli těch velkých. A stát by měl komunikovat jinak, než dosud komunikuje.
Protože zatím o tom, jestli po nás bude chtít v oblasti zajištění bezpečnosti něco extra a proč, toho moc nevíme. Pár příkladů – na začátku května podepsali český premiér a americký ministr zahraničí memorandum o tom, že budou spolupracovat na zajištění bezpečnosti 5G sítí. Asociace provozovatelů mobilních sítí si pak povzdechla na Twitteru vcelku oprávněně, že je „škoda, že ti, kteří budou sítě ve finále stavět (operátoři), se to dozvídají až z médií“.
Mezi „5G sítě“ se přitom zahrnují i rozsáhlé pevné bezdrátové instalace, které budeme stavět i my, lokální menší firmy. Ve hře je podle některých informací i licencování dovozu podobně, jako je tomu u zbraní, což už je úplně absurdní nápad – to by bylo pro malé a střední české operátory nepřekonatelné byrokratické peklo.
S důvěryhodností se nehazarduje
Je hezké, že premiér slibuje Američanům, že české sítě budou bez čínského hardwaru, ale rádi bychom věděli, proč to dělá – omezení konkurence mezi dodavateli zvýší ceny a navíc hardware od Huawei a ZTE není podle našich mnohaletých zkušeností více ani méně bezpečný než technologie od jiných výrobců. Na čínském hardwaru úspěšně běží většina českých pasivních optických sítí GPON. Kéž by se příště, než podepíše nějaké podobné memorandum, raději premiér někoho zeptal...
Huawei a další čínské firmy se významně podílí na přípravě technických standardů a průmyslových řešení, které musí být kompatibilní napříč výrobci. Nedokážeme si představit, že by se kdokoli pokusil do otevřeného standardu zanést záměrně škodlivý kód. V tomto byznysu jde primárně o důvěryhodnost, se kterou se nehazarduje.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pak má odpovědnost za takzvaný „5G toolbox“, což je soubor opatření pro lepší zabezpečení sítí páté generace, na kterém se dohodly evropské státy. V polovině dubna měl poslat Evropské komisi informace o tom, jak se bude tento soubor nástrojů implementovat do právního řádu. S operátory to ale nikdy neprojednával. Úřad bude pořádat také konferenci o bezpečnosti 5G sítí a má na ní představit „... systém komplexní analýzy rizik (...) Jde o metodiku, která může být použita kteroukoli soukromou nebo veřejnou organizací pro posouzení rizik spojených s provozem kritických informačních systémů.“ Vědí o tomto „systému“ něco operátoři? Nevědí. Jsou čeští operátoři pozvaní na konferenci? Na rozdíl od operátorů z USA, Japonska nebo Austrálie, jejichž zkušenosti s budováním sítí jsou v evropské realitě do značné míry bezvýznamné, nejsou.
Je dobře, že se ozývají i politici, a musíme vyzdvihnout aktivitu pirátského poslance Martina Jiránka, který zorganizoval podvýbor pro telekomunikace právě za účelem lepšího informování o iniciativách státu v oblasti bezpečnosti sítí 5G. Operátoři o ní vědí hodně, koneckonců zastřešující organizace GSMA už několik let organizuje bezpečnostní schéma NESAS, které má za cíl stanovit požadavky na síťová zařízení a požadavky na zkušební laboratoře, které síťové technologie zkoumají a certifikují. Je dobře, že podvýbor vyzval k lepší komunikaci – je to potřeba.
Sami jako operátoři pevných i mobilních sítí máme největší zájem na tom, aby byly tyto sítě bezpečné, protože na tom stojí náš byznys. Bylo by tak dobré, kdyby nám stát o něco více důvěřoval a podrobně s námi probíral svoje záměry, pokud od operátorů chce miliardové investice do 5G.

JAKUB REJZEK
prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu.