Kdy budou v České republice levná mobilní data?

Obsah

Na našem trhu mobilních služeb jsou rozdané karty. Máme tři operátory na dvou mobilních infrastrukturách. Jeden z nich patří stejnému majiteli, kterému patří také největší vlastník páteřní infrastruktury v zemi. Situace je vybalancovaná, každý ví o tom druhém všechno, co potřebuje vědět: že snížení ceny by nepřineslo žádné benefity pro ani jednoho hráče. Ani vyšší zisk, ani vyšší počet zákazníků, ani úsporu z rozsahu. Kromě firemních tarifů nemá žádný z mobilních operátorů důvod se pouštět do slevových akcí. Na druhou stranu je faktem, že s výjimkou vlakových koridorů mají docela dobré pokrytí LTE sítěmi a celkem fungují. Jenže ta cena…

Gordický uzel dokáže rozetnout jedině nová konkurence, která by donutila velkou trojku tržně reagovat. Virtuální operátoři to nebudou, ani nemají šanci být. Velkoobchodní přístup do mobilní sítě za současných podmínek není finančně zajímavý business. Samostatný operátor se jako MVNO neuživí a ti, kteří v přebarvování služeb velkých hráčů vidí nějaké synergické efekty pro to, co je skutečně živí, nemají dobrou vyjednávací pozici – kdo si půjde veřejně stěžovat k regulátorovi na mateřskou síť?

ČTÚ jako regulátor vypracoval analýzu relevantního trhu a poslal ji Evropské komisi k notifikaci. Komise si vyžádala další doplnění analýz a návrhy nápravných opatření, ale nesázel bych na jistotu výsledku. Výstup z analýz musí být neprůstřelný a nemusí problém řešit dlouhodobě.

Takže čtvrtý operátor. Vytváříme podmínky pro příchod nového hráče, kterým by měl být finančně silný subjekt s dlouhými penězi a seriózním podnikatelským záměrem?

Jak přilákat čtvrtého operátora

Aby se někdo takový objevil, musí mít k dispozici kmitočty, na kterých bude svoji síť provozovat, a musí jich mít dostatek. Nebude mít k dispozici předchozí generace sítí s velkým plošným pokrytím, které stávající operátoři přirozeně stále používají. Mimo dosah LTE stále používáme předchozí generace sítí, GSM a 3G. Pro zahájení provozu a získání času k výstavbě sítě potřebuje i velkoobchodní přístup do sítí stávajících operátorů, tedy národní roaming na dostatečně dlouhou dobu.

K těmto dvěma nejdůležitějším faktorům přidáme k nutným podmínkám i dostatečně plošně rozvinutou optickou infrastrukturu na celém území ČR, protože sítě 5. generace budou potřebovat mnohem větší hustoty přípojných optických páteří. Poučený laik si dokáže představit náročnost nové sítě, která bude mít k dispozici pravděpodobně úsek v 700 MHz, ale největší část spektra v relativně vysoké frekvenci 3,5 GHz. Největším dluhem české internetové infrastruktury je jednoznačně hustota přípojných páteřních sítí v rurálních částech země. A pro rozvoj 5G sítě je hustá páteřní síť potřeba.

Největší páteřní infrastruktura patří PPF, tedy stejnému majiteli, kterému patří jeden z velkých mobilních operátorů. Nechci zde ani naznačovat, jestli a zda má majetkové propojení vliv na nabídky konkurenčním operátorům, ale majetkové propojení je prostě fakt, který bude případný zájemce zkoumat. Společně s efektivitou práce Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, která je v negativních konotacích v celé Unii proslulá.

Co dále víme? Skutečná síť 5. generace je velmi drahá. Vyžaduje zahustit pokrytí, vyměnit, případně doplnit technologie na vysílacích bodech, násobně posílit páteřní trasy, investovat statisíce hodin velmi kvalifikovaných techniků. Výsledkem ale bude stejný počet zákazníků, který bude tak jako tak volat po snížení ceny. Vyšší objem přenesených dat v síti fakt neznamená nižší cenu, takhle to, paní ministryně Nováková, nefunguje.

Měli bychom přestat chodit kolem hrnce s horkou kaší, pozvat zástupce operátorů ze všech koutů světa a začít se s nimi seriózně bavit o tom, jaké jsou jejich zkušenosti v roli čtyřky na trhu. A co bychom pro ně mohli v regulaci a legislativě udělat, aby se této nanejvýš významné události pro digitalizaci České republiky zúčastnili. Spěch na vydražení kmitočtů pro 5G sítě věci příliš pomoci nemůže.

Pokud bych se mohl přimlouvat, součástí podmínek pro přidělení kmitočtů ať je skutečná velkoobchodní nabídka pro virtuální operátory. V republice jsou stovky českých regionálních operátorů s miliony zákazníků, kteří chtějí na velkoobchodní nabídce participovat.

Velkým úkolem bez ohledu na sítě 5. generace je vybudování přípojných páteřních sítí do obcí v regionech ČR. To bude znamenat podstatnou změnu podmínek pro jejich výstavbu, především snížení cen služebností nebo zavedení efektivní koordinace výstavby liniových staveb. Divili byste se, ale rekonstrukce silnice dnes neznamená vložení chrániček pro optické sítě. A platby za služebnosti, mnohdy státním organizacím, zhusta stojí více než samotná pokládka kabelu do země.

Zdroj: https://www.lupa.cz/clanky/kdy-budou-v-ceske-republice-levna-mobilni-data/